Abdülhak Hamit Tarhan Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri

Reklam Alanı 4
Abdülhak Hamit Tarhan Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri
League of Angels II TR

Abdülhak Hamit Tarhan Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri
1- Türk edebiyatında “Şair-i Azam” (büyük şair) olarak tanınır. (Süleyman Nazif bu adı vermiştir.)
2- Şiir ve tiyatro türlerinde eserler vermiştir. Tanzimat şiirinde Batılılaşma hareketinin ve yeniliklerin asıl öncüsüdür.
2- Divan edebiyatını bitiren kişidir. Şiirde yaptığı yeniliklerle Servetifünün şairleri üzerinde etkili olmuştur. Şiirin kurallarını değiştirmiştir. Hem Doğu’ya hem de Fransız şiirine ait biçimleri ustaca kullanmıştır. Hiçbir kurala bağlı olmayan şiirleri de vardır. Şiirlerinde ölçü, dil ve uyağa önem vermemiştir.
3- Abdülhak Hamit Tarhan Tam bir “tezatlar şairi“dir. Şiirlerinde ince, karmaşık duygu ve düşüncelerin yanında basit duygu ve düşüncelere de yer vermiştir. Düzensizlik ve karışıklık onun şiirlerinin ve kişiliğinin belirgin özelliğidir.
4- “Tabiat” ve “aşk şiirlerindeki ana temadır. Umut, hiçlik, yokluk, yurt sevgisi, ölüm, insanlık, metafizik şiirlerindeki diğer konulardır. Şiirlerinde zengin bir lirizm vardır. Felsefi şiirleri de vardır.
5- Heceyle yazdığı birkaç şiiri dışında aruz ölçüsünü kullanmıştır.

6- Abdülhak Hamit Tarhan “Sanat sanat içindir’ anlayışını benimsemiştir.
7- İlk şiir kitabı olan “Sahra” Batılı anlamda, Türk edebiyatında ilk pastoral şiir örneklerini içerir. Gözleme dayanmayan kır ve köy hayatının övgüsü vardır. Doğa sevgisinde ve doğaya açılmasında J.J. Rousseau’nun etkisi vardır. Mutluluğun kaynağını doğada bulur.
8- Abdülhak Hamit Tarhan Türk edebiyatında “şiire metafizik ürpertiyi getiren şair” olarak da bilinir. İlk eşi Fatma Hanım’ın ölümü üzerine yazdığı ağıt niteliğindeki “Makber” adlı uzun şiiri Türk şiirinde metafizik düşünmenin başlangıcı sayılır.
9- “Validem” adlı yapıtıyla Türk edebiyatında ilk duraksız şiiri yazmıştır.
10- “Belde” adlı şiir kitabında şehir hayatını Paris’teki sanat ve eğlence yaşamını-anlatmıştır.
Hamit’in belirli bir dil anlayışı yoktur. Bazı şiirlerinde yalın ve sade bir dil kul-lanmış; bazılarında ise Arapça, Farsça sözcük ve tamlamaları yoğun bir biçimde kullanmıştır.

11- Tiyatro türünde 21 eseri vardır. Bunların bir bölümü mensur, bir bölümü de manzum-mensur karışıktır. Şiir şeklindeki “manzum” tiyatrolarının bazılarını aruz, bazılarını hece ölçüsüyle yazmıştır. Tiyatro eserlerini sahnelemek için değil, okunmak için yazmıştır; bu nedenle bu eserleri sahne tekniğine ve diline uygun değildir. Tiyatro eserlerinde “romantizm” akımının etkisi görülür. Tiyatrolarının tümü “dram”dır. Shakespeare, Corneille ve Victor Hugo’dan etkilenmiştir. Tiyatro eserlerinde ağır ve süslü bir dil kullanmıştır. Tiyatrolarında karakter tahlillerinde başarılıdır. Bireyin çeşitli tutkularını ele almıştır. “Sabr u Sebat” ve “İçli Kız” adlı tiyatro eserlerinde konuyu günlük hayattan almıştır, diğerlerinde ise konularını tarihten ya da yabancı toplumların yaşamından almıştır. Ona göre, yerli hayatı konu alan bir eser, bilineni tekrar-lamaktan başka bir şey yapamaz.

Abdülhak Hamit Tarhan Eserleri
Şiir: Garam, Sahra, Ölü, Makber, Hacle, Bunlar Odur, Validem, Divanelik lerim yahut Belde, Yadigâr-ı Harp, Bâlâdan Bir Ses, İlham-ı Vatan, Kahp yahut Bir Sefilenin Hasbihali
Tiyatro:
Aruzla yazılanlar: Sardanapal, Turhan, Kanuni’nin Vicdan Azabı, Eş-ber, Nazife, Abdullahü’s-Sagir, İlhan, Yabancı Dostlar, Arziler, Ruhlar, Tayflar Geçidi, Tezer;
Heceyle Yazılanlar: Nesteren, Liberte, Hakan, Cünun-ı Aşk;
Mensur: Macera-yı Aşk, Sabr u Sebat, İçli Kız; Nazım-nesi karışık: Duhter-i Hindu, Tarık, İbn-i Musa, Zeynep, Finten, Yadigar-ı Harp

Reklam Alanı 5

2018 YKS OTURUMU
24 Haziran 2018 Pazar
SOLDA SABİT REKLAM
SAĞDA SABİT REKLAM