Ahmet Cevdet Paşa Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri

Reklam Alanı 4
Ahmet Cevdet Paşa Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri
League of Angels II TR

Ahmet Cevdet Paşa Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri
1- Tanzimat döneminin önemli devlet adamlarındandır.
2- Tarihçi ve hukukçu kimliğiyle tanınır.
3- İlk Türk kadın romancı Fatma Aliye’nin babasıdır.
4- Kaside ve gazeller yazmışsa da başarılı değildir.
5- Yazılarında sade bir dil kullanmıştır.

Ahmet Cevdet Paşa Eserleri
Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa, Tarih-i Cevdet, Mecelle, Kavaid-i Osmaniye, Belagat-ı Osmaniye yapıtları arasındadır.

Tanzimat Dönemi birinci dönem sanatçılarını buraya tıklayarak inceleyebilirsin 🙂
Eser Özetlerine ulaşmak istersen buraya tıklaman yeterli 😉

Reklam Alanı 5

2018 YKS OTURUMU
24 Haziran 2018 Pazar
SOLDA SABİT REKLAM
SAĞDA SABİT REKLAM