Atilla Destanı

Reklam Alanı 4
Atilla Destanı
League of Angels II TR

Atilla Destanı Hakkında Bilgi
Hun Türklerine ait bir destandır. Orta Asya’dan göç edip Orta Avrupa’ya yerleşen Batı Hunlarının hükümdarı Atilla adına teşekkül etmiş bir destandır. Ancak bu destandan günümüze ulaşan herhangi bir metin yoktur.
Atilla hakkında bilgilerin ilkini Bizans tarihçisi Priskus vermektedir. Altıncı yüzyıla kadar Atilla adına meydana getiri-len destan sözlü olarak, Gotlar tarafından yaşatılmıştır. Bu yüzyılın tarihçisi Got asıllı Jardens tarafından parçalar halinde yazıya geçirilmiştir. Miladi beşinci yüzyılda Avrupa’ya korkulu yıllar yaşatan Atilla, Rusya, Polonya, Macaristan, Almanya, Avusturya ve Balkanları almış; Bizans’ı haraca bağlamış, Roma önlerine kadar gelmiş ve düğün gecesi yatağında ölü bulunmuştur. Büyük destan parçalarının günümüze ulaşamamasının en önemli nedeni, Batı Hun Devleti’nin hızla çökmesi gösterilebilir. Ayrıca Atilla’nın muhteşem sarayı, bazı savaşları ve hayatı Germen destanı Nibelungen’de işlenmiştir. Batı Hunlantlın destan geleneğinin Avrupa toplumlarının anlatı türlerini önemli ölçüde etkilediği sanılmaktadır.

Lisans Yerleştirme Sınavının Edebiyat basamağında Destanlar hakkında soru çıkmaktadır.

Diğer Destanlar hakkında bilgi almak istersen buraya tıklayabilirsin 😉

Bozkurt Destanı
Battalgazi Destanı
Atilla Destanı
Danişmend Gazi Destanı
Cengiz Han Destanı

Reklam Alanı 5

2018 YKS OTURUMU
24 Haziran 2018 Pazar
SOLDA SABİT REKLAM
SAĞDA SABİT REKLAM