Hece Ölçüsü Ve Özellikleri

Reklam Alanı 4
Hece Ölçüsü Ve Özellikleri
League of Angels II TR

Hece Ölçüsü Ve Özellikleri
1- Şiirde dizeleri oluşturan kelimelerin hecelerinin eşit olmasına dayanır.
2- Şiirde birinci dizedeki hece sayısı ne ise ondan sonraki dizelerin hece sayısı da aynıdır.
3- Hece ölçüsünde, dizelerdeki sözcüklerin gruplanışından doğan ayırım yerlerine durak denir.
4- Duraklar belirlenirken sözcükler ortadan bölünmez.
5- Hece ölçüsüyle yazılmış bütün şiirlerde durak olmayabilir.
6- İlk örneklerine İslamiyet öncesi Türk edebiyatında rastlanır. Halk edebiyatı ve Milli Edebiyat‘ta çokça kullanılmıştır.
7- Duraksız ilk şiir Abdülhak Hamit Tarhan’ın “Validem” adlı şiiridir.
8- Şiirler yanında atasözleri, bilmeceler, deyimler, tekerlemeler de hece ölçüsüyle yazılmıştır.

Metinde geçen yazarlar hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak istersen buraya tıklayabilirsin 🙂

Reklam Alanı 5

2018 YKS OTURUMU
24 Haziran 2018 Pazar
SOLDA SABİT REKLAM
SAĞDA SABİT REKLAM